۲٫۸

مرحله ششم تمرینات تخصصی در آکادمی والیبال برادران کریمی

مرحله ششم تمرینات تخصصی در آکادمی والیبال برادران کریمی

ادامه مطلب
۲٫۸۸۸

ایستگاه پنجم تمرینات تخصصی والیبال با حضور آقای هوتهم

ایستگاه پنجم تمرینات تخصصی والیبال با حضور آقای هوتهم رییس کمیته استعداد یابی فدارسیون والیبال و مشاور ارشد فنی آکادمی والیبال برادران کریمی

ادامه مطلب
۱۳٫۱۱٫٫٫

حضور تیم جوانان آکادمی والیبال برادران کریمی در مسابقات قهرمانی استان

حضور تیم جوانان آکادمی والیبال برادران کریمی در مسابقات قهرمانی استان

ادامه مطلب
۳۰٫۱۰٫۹۴۱

قطار آکادمی والیبال برادران کریمی در مسیر پیشرفت

قطار آکادمی والیبال برادران کریمی در مسیر پیشرفت،مرحله سوم برگزاری آموزش تخصصی والیبال

ادامه مطلب