قطار آکادمی والیبال برادران کریمی در مسیر پیشرفت

قطار آکادمی والیبال برادران کریمی در مسیر پیشرفت،مرحله سوم برگزاری آموزش تخصصی والیبال

۳۰٫۱۰٫۹۴۱قطار آکادمی والیبال برادران کریمی در مسیر پیشرفت،مرحله ی سوم آموزش تخصصی والیبال در آکادمی والیبال برادران کریمی زیر نظر آقای هوتهم رئیس کمیته استعدادیابی فدارسیون والیبال و مشاور ارشد فنی آکادمی برگزار گردید.در این مرحله از تمرینات که ادامه دو مرحله قبل می باشد.والبالیست های نوجوان و جوان با تمرینات سخت و فشرده آمادگی جسمانی و همچنین تمرینات تاکتیکی و تکنیکی روز والیبال آشنا شده و تمرین کردند.در این مرحله از تمرینات که به مدت سه روز از تاریخ ۹۴/۱۰/۲۸ الی ۹۴/۱۰/۳۰ در سالن شهدای گمنام برگزار گردید. نقاط ضعف و قوت بازیکنان به آنها یاد آوری شد.

۰۹۱۱-۱۱

۰۹۱۱-۱۲

۳۰٫۱۰٫۹۴۲

۳۰٫۱۰٫۹۴۳

شایان ذکر است مرحله ی بعدی آموزش در اواخر بهمن ماه برگزار می گردد.لذا از علاقمندان واجد شرایط جهت شرکت در مرحله ی بعدی تمرینات دعوت به عمل میاید.

پاسخ دهید