مرحله ششم تمرینات تخصصی در آکادمی والیبال برادران کریمی

مرحله ششم تمرینات تخصصی در آکادمی والیبال برادران کریمی۲٫۸

در ادامه فعالیت آکادمی والیبال برادران کریمی در این جلسه نیز آقای جعفر هوتهم رییس کمیته استعدادیابی فدراسیون والیبال با حضور در جمع والیبالیستهای نونهال نوجوان و جوان آکادمی به مرور تمرینات مراحل قبل و انجام تمرینات جدید پرداختند.

در این مرحله تست ناهنجاریهای بدنی از والیبالیستهای حاضر در تمرینات گرفته شده و در پرونده ورزشی آنها بایگانی گردید.این جلسه از تمرینات شامل بدنسازی کارهای چابکی و استقامتی وکار با توپ در دفاع وحمایت از مهاجم بوده است.۳۰٫۱۰٫۹۴۲

پاسخ دهید