۰۹۱۱-۱۴

برگزاری مرحله ی دوم آموزش تخصصی والیبال زیر نظر رئیس کمیته استعدادیابی فدارسیون

برگزاری مرحله ی دوم آموزش تخصصی والیبال زیر نظر رئیس کمیته استعدادیابی فدارسیون طی سه روز در آکادمی والیبال برادران کریمی برگزار گردید.

ادامه مطلب
۹۴۸۲

تمرینات تخصصی والیبال زیر نظر آقای جعفر هوتهم رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون والیبال در آکادمی والیبال برادران کریمی برگزار گردید.

تمرینات تخصصی والیبال زیر نظر آقای جعفر هوتهم رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون والیبال در آکادمی والیبال برادران کریمی برگزار گردید.

ادامه مطلب
نما۶

حضور آکادمی والیبال برادران کریمی نکا در نمایشگاه دستاوردهای والیبال کشور

ادامه مطلب
IMG_7126

اولین گردهمایی روسای هیات والیبال شرق مازندران – نکا

اولین گردهمایی روسای هیات والیبال شرق مازندران - نکا

ادامه مطلب