ab

مقاله تغذیه ورزشی ( بخش اول آب)

مطبوعات علمی حاوی مقدار زیادی از اطلاعات در مورد خواسته های غذایی ورزشکاران است. با این حال ، طراحی مناسب ترین رژیم غذایی ورزشی بسیار دشوار است...

ادامه مطلب
IMG_4935

جناب آقای جعفر هوتهم رئیس کمیته استعداد یابی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای جعفر هو تهم رئیس کمیته استعداد یابی فدراسیون والیبال ا یران و مشاور ارشد آکادمی والیبال برادران کریمی نکا  

ادامه مطلب
Picture-111570

امیر حسین عرب ونیما ابراهیمی در طرح استعدادیابی کشور انتخاب شدند.

سومین هما یش بزرگ استعداد یابی سرا سر کشور در ارد یبهشت سا ل ۱۳۹۴ توسط کمیته استعداد یا بی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی

ادامه مطلب
IMG_5383

حضورکادرفنی وبازیکنان آکادمی برادران کریمی در مسابقات آسیای مرکزی -ساری

اولین دوره مسابقات زیر۲۳سال آسیای مرکزی در اردیبهشت ماه ۹۴ در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شده است و

ادامه مطلب